Jeg har en holdning til alt – efter jeg har sat mig grundigt ind i det. Det gør jeg vedholdende, velforberedt og med største fornøjelse. Her er noget af dét, som er allervigtigst for mig at kæmpe for:

Retspolitik

De lokale politistationer bør genåbnes og politiet skal kunne slå hårdt ned ved alle udrykninger. Vores betjente må aldrig være stressede eller i undertal, når de er ude på en opgave. Vi har store problemer med narkohandel og voldsomme episoder med banderelaterede skyderier på åben gade. Derfor skal vores politibetjente kunne sætte massivt ind. De skal have det rette udstyr, hurtig reaktionstid og mulighed for fuld mandsopdækning. Hver gang.

 

Vi skal have justeret Straffelovens § 266b (populært kaldet racismeparagraffen), så den er tidssvarende og ikke kan misbruges. Alt for ofte ser vi hysteriske overskrifter om politiske modstandere, der politianmelder hinanden - typisk med urimelige beskyldninger om racisme. Helt grundlæggende bør det indgå i paragraffen, og ikke kun i statsadvokatens vurdering, hvorvidt den anmeldte ved sin ytring rent faktisk havde onde hensigter, eller om der blot er tale om en holdning fra afsenders side. Det kunne forhåbentligt lette retsvæsenets administrative byrde - særligt når der i mange tilfælde kun er tale om politisk drilleri og mediestunts.

Skole-, uddannelses- og forskningspolitik

Studerende med diagnoser skal have lov til at bruge al den tid, de har brug for for at kunne gennemføre deres uddannelse. Mange kæmper en brav kamp for at få en uddannelse og de gør det rigtig godt, hvis vi blot giver dem den tid, som de hver især har brug for. Og selvfølgelig skal vi det. Det skal derfor ikke længere være muligt for kommuner at få pengepræmier, hvis elever presses hurtigere igennem uddannelsen.

 

Det faglige niveau på skoler, gymnasier og universiteter skal højnes ved at forbedre koncentrationsevnen i klasselokalerne. Alt for mange studerende får ikke det fulde udbytte af undervisningen og det er bevist, at pensum skæres ned med en fjerdedel, når det er tid til eksamen. Underviserne gør et rigtig godt stykke arbejde, men undervisningen forstyrres af uvedkommende internetbrug som Facebook, shopping på nettet, spil, osv. Det skal vi have styr på.